tiden_barn

Åk F-6

Upplandsmuseet är tillfälligt stängt för att bygga en ny utställning om Upplands historia. Museibyggnaden öppnar igen under hösten 2024. Ta del av våra andra pedagogiska program, i professorshemmet i Uppsala, ute på stan eller i er egen skola och i skolans närmiljö.

Ett besök tar oftast en timme, men kan både kortas ner eller byggas på utifrån era önskemål och behov.

Alla våra program kan justeras för att passa elever i anpassad skola, kontakta oss museipedagoger för en diskussion. För att vi ska kunna träffa elever från så många skolor som möjligt i hela vår region kan en skola boka fyra kostnadsfria besök per läsår.