Bakom försvunna fasader

Barn undersöker stadsmiljön i centrala Uppsala. Foto: Upplandsmuseet På upptäcktsfärd i stadsmiljön. Foto: Stina Flink, Upplandsmuseet

Arbeta med bilder, ritningar och en del av staden som läromedel för att undersöka historiska, geografiska och matematiska aspekter av Uppsala.

Bakom försvunna fasader är en workshop som inleds på stadsarkivet, sedan gör vi en kort stadsvandring till kvarteret S:t Per, som är fokus för workshopen. Eleverna får jobba i mindre grupper med olika uppdrag och avslutar med en redovisning, så att alla får höra vad klasskamraterna har jobbat med.

Berättelser kring kvarteret S:t Per

Tillsammans studerar vi platsen, vilka spår hittar vi? Vilka byggnader finns kvar och vad har förändrats? Vilka människor levde och arbetade här? Vad har hänt på denna plats?

Idag ligger S:t Persgallerian här, men människor har bott och arbetat här i hundratals år. Vilka spår finns efter dem? I staden och i arkiven...

Programmet gör kopplingar till kursplanerna i historia, geografi och matematik och tar upp sådant som människans livsvillkor, användandet av historiskt källmaterial och närmiljöns historia.

Programmet är ett samarbete med Uppsala stadsarkiv och genomförs ihop med en arkivarie därifrån.

Med reservation för ändringar!