Djuren på bondens gård

5 augusti 2018
Plats: Disagården Tid: kl. 13–16
Djuren på bondens gård

Möt hästar, kor, grisar och andra lantrasdjur som fanns på den uppländska landsbygden.

Vi berättar om djuren och deras betydelse för människorna under 1800-talet.
Brukskörning och visning av bikuporna. I smedjan smids spikar till hästskor.

Kl. 13.00 Ull  – skräp eller resurs? Annkristin Hult, hemslöjdskonulent på Upplandsmuseet, berättar om ullens historia.