I fotografiets tid – resor i Sápmi

Filmad visning av utställningen

I fotografiets tid är en resa i Sápmi och en resa i fotografiets historia. Utställningen tar sin utgångspunkt i en samling bilder efter läraren och amatörfotografen Rolf Ärnström (1914–1997).

Ärnström kom som lärare till Lannavaara sameskola år 1942, och stannade i området i sex år.
I likhet med flera av tidens tongivande dokumentärfotografer använde han sin nyinköpta småbildskamera för att utforska och förstärka sina möten med världen och människorna. Eleverna i småskolan blev hans viktigaste motiv.

I stark kontrast till Rolfs bilder står några fotografier tagna under expeditioner till Sápmi 1868 och 1871 som leddes av Gustaf von Düben (1822–1892), professor i anatomi i Stockholm och en av de främsta representanterna för dåtidens vetenskapliga rasforskning.

Lotten von Düben följde med som fotograf på sin makes resor. Porträtten, fotograferade efter ett bestämt schema, skulle utgöra ett vetenskapligt komplement till skallmätningar och insamlingen av kranier som var ett av expeditionens syften. Men fältarbetet resulterade även i den första etnografiska beskrivningen på svenska om samisk kultur: Om Lappland och lapparne, utgiven 1873.

Andra bilder i utställningen, tagna något senare än von Düben men kring förra sekelskiftet, har journalistens, etnografens eller turistens blick, utifrån.

En fotografisk bild är inte bara en bild av någon, men också på någon.
I utställningen visas fotografier från 1863–2010.
Den tittar närmare på förhållandet mellan fotografi, kultur, makt och identitet.
Vem fotograferade Sápmi – när och för vilka syften?

Utställningen är producerad av Norges arktiske universitetsmuseum