100% kamp – Sveriges historia

100% kamp – Sveriges historia Foto:Gullersgrupp/Heterogena kulturarv

Välkommen till en utställning som inte lämnar någon oberörd! Kampen för våra demokratiska rättigheter är en viktig del av Sveriges historia och visar hur samhället har förändrats. Finns det något som du finner värt att kämpa för?

Idéerna om politisk jämlikhet och rättigheter får genomslag under 1800-talet och förverkligas med demokratins stora genombrott i början av 1900-talet. Tack vare många människors politiska kamp växer nya rättigheter fram. Rätten att delta i allmänna val och att fritt uttrycka sin åsikt är några av dessa.

Utställningen 100% kamp – Sveriges historia berättar om människor som har tagit strid för sina och andras villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung.

Orättvisor finns än i dag och rättighetskamper pågår fortfarande.

Utställningen visar att rättigheter inte kommit till av sig själva, att människor kämpat för förändring. Kunskap om historien ger perspektiv på dagens rättighetsdiskussioner och visar hur rättigheter, som nu tas för självklara, en gång har kommit till. I år är det till exempel 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Snart är det EU-val och många medborgare utnyttjar kanske inte ens den rösträtt som generationer före oss har kämpat så hårt för.

Upplandsmuseet har valt att komplettera utställningen med fler perspektiv och lyfter fram några frågor som är aktuella i vår region, som t.ex. kampen för Ungdomens hus i Uppsala.

Audioguide till utställningen

Till utställningen finns en audioguide med elva korta ljudstationer. Audioguiden gjordes när utställningen stod i Stockholm. Några av föremålen som var utställda där har inte följt med på utställningens fortsatta turné, men informationen i ljudspåret är ändå relevant.

Klicka på den länk som du vill lyssna på. Audioguiden går bra att lyssna på i utställningen i den ordning du själv vill.

 

Audioguide in english

100% fight – the History of Sweden is the history of Sweden's many rights-fighters. Their struggles form a vital part of the country’s history and show that society can be changed.

This exhibition describes people who have taken up the fight for their own and others' rights. People who fought for the right to live and love on equal terms - regardless of functional abilities, sexual orientation, belief, gender, class or origin. Human rights are the essential precondition of a democratic society, and they cannot be taken for granted. The fights and struggles are part of our modern life. They are going on all around us. Every day.

There is an audio guide with eleven short sound stations to use in the exhibition. This audio guide was produced when the exhibit was in Stockholm, some of the objects were only on display there. The information in the clips is however relevant for the overall themes of the exhibition.

You can listen to the audio guide in any order that you like. Please click on the link you want to listen to.