7 kg Järn - en utställning om kärleken till smide

Film: Ida Lindgren, Idali images AB

"7 kg järn kan fylla ett rum eller rymmas i en mjölkförpackning.” Nu kommer utställningen om järnets formbarhet och kärleken till smide. Utmaningen som vi gett till nio smeder är: Vad kan man göra av 7 kg järn?

Nio – av en jury utvalda – smeder från Uppsala, Gävleborg och Dalarna, har fått en kubikdecimeter järn som väger ca 7 kg. Mellan april och juni har varje smed format järnstycket efter sin egen idé. Projektet vill visa på järnets unika egenskaper och hur dagens smeder tar sig an järnets formbarhet och utmaningar utifrån sin passion till smidet.

De nu färdiga smidesobjekten visas i utställningen som invigs 9 november 2018, kl 15.00. Utställningen vandrar sedan vidare till Gävleborg och Dalarna under 2019/20. 

Besökaren kommer dels att kunna känna på råmaterialet – järnkuben, och dels följa processen från klump till konstverk via bild och film. En central del i projektet är att en filmare har dokumenterat och lyft fram smedernas passion. Filmen visas som en del av utställningen.

Utställningen 7 kg järn är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna på Stiftelsen Upplandsmuseet, Dalarnas hemslöjdsförbund och Region Gävleborg. Den är möjliggjord genom medel från Statens kulturråd, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Uppsala. Samarbetsparter är också Sveriges Konstsmidesförening, Treard Event samt föreningen Våga smida.

 

Lär artikel om utställningen och om smeden Erika Galle: Klicka här (artikel öppnas i nytt fönster).