Vallonien - malm och metall under industrialismen

Vallonien - malm och metall under industrialismen Foto: Ekomuseet Bois-de-Luc

FOTOUTSTÄLLNING som visar vackra svartvita fotografier av den vallonska industrin under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Uppland och Vallonien. Två regioner som länge präglats av sin bergs- och metallindustri.  Den 9 november inviger vi en ny fotoutställning med vackra svartvita fotografier från en glansfull tid då dess produkter och tekniska entreprenörskap erövrade världen. 

Fotografierna är tagna av olika anledningar och av olika fotografer. De låter besökaren komma nära både människorna och maskinerna och ger en föreställning om den region som gav Uppland och Sverige mästersmeder och teknologi redan under 1600-talet.  

Vallonien var en av de största ekonomiska regionerna i världen. Kända för sin tekniska kunskap var vallonska metall- och verkstadsföretag väl etablerade runt om i världen. Bilderna säger något mycket intressant om den industriella utvecklingen. Råvarorna, kol och malm, var grundförutsättningarna men sedan tog högteknologiska verkstadsföretag över allt mer, precis som i Sverige.

De fantastiska fotografierna är från en industri och region som har så många paralleller till Uppland är spännande att se. Det finns stora likheter och skillnader med utvecklingen i Sverige. Men besökaren kan också få fascineras över de vackra bilderna och deras berättelser.  

Utöver samlingens värde som en del av industrihistorien och länken till Uppland, så är den mänskliga dimensionen i fotografierna slående.

Utställningen är producerad av Atelier de l’Imagier i samarbete och med finansiering av Wallonie-Bruxelles International.

Utställningen pågår mellan den 9 november 2018–24 mars 2019 på Upplandsmuseet