Våra profilområden

En traktor kör på en åker framför en äldre bondgård. Upplands kulturlandsskap. Foto: Olle Norling

Jord, järn och makt

Upplandsmuseets profilområden står för tre huvudsakliga perspektiv ur vilka vi utforskar, vårdar och förmedlar den uppländska kulturhistorien och kulturarvet.

Jord
De många människorna i Uppland, kulturhistoriens fotfolk, hörde långt fram i tiden hemma i jordbruket. Jordbruket satte ramar för det dagliga brödet, för det dagliga livet. Jordbruket öppnade Uppland. Gav det åkrar och ängar. Gav det boskap som betade över backar, genom skogar. Gav det byar och gårdar. Allt det som vi tar för givet.

Järn
Järnet gav länet en annan ekonomi.
Järnet blev till redskap för fred och för krig, blev till plogbill och till svärd. Järnet tog människor till hyttor, hamrar och gruvor. Tog skogen till kol. Gav skön arkitektur och prydliga bruksgator. Gav en industriell ordning.

Makt
Uppland, en del av Mälardalen.
En del av ett område där den världsliga och den religiösa makten trängts under århundraden. Makt som reste kungshögar, domkyrka, borgar, universitet. Avgränsade städer och socknar. Gav oss symboler för hur ett samhälle blir till rike, till stat, nation och demokrati. Men bakom makten också ett vardagsliv med fogdar och prelater, professorer och studenter.