Våra arkeologer

Kontakta personalen på Upplandsmuseet!

Den arkeologiska avdelningen består av en fast styrka om elva personer. Vid större uppdrag utökas personalstyrkan med säsongsanställda arkeologer.

Arkeologi

Anna Ölund

Avdelningschef

Per Frölund

Arkeolog, FL

Hans Göthberg

Arkeolog, FD

Andreas Hennius

Arkeolog, FD

Joakim Kjellberg

Arkeolog, FD

Robin Lucas

Arkeolog

Malin Lucas

Arkeolog

Linda Qviström (tjänstledig)

Arkeolog, FD

Adam Hultberg

Arkeolog

Ebba Drugge (tjänstledig)

Arkeolog