flicka-3-fg

Disagården - välkommen åter våren 2023

På friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala får du en inblick i hur människor levde på den uppländska landsbygden under 1800-talet.

Disagården visar en uppländsk bondby med hus och gårdar, odllingar och djur. I utkanten av området ligger ett soldattorp och i backen bredvid betar getterna. Byggnaderna är flyttade hit från olika delar av Uppland och erbjuder tillsammans med dansbanan och sommarcaféet en plats för upptäckarglädje, lärande och avkoppling. Museet är nu stängt för säsongen. Om grindarna är öppna är du välkommen in!