Böcker om Uppsala domkyrka

Forskning

Upplandsmuseets forskningsavdelning genomför olika forsknings- och dokumentationsprojekt. Här planeras och samordnas även Upplandsmuseets långsiktiga gemensamma vetenskapliga strategier.

Upplandsmuseet genomför kontinuerligt dokumentationer av människors livsvillkor i dagens Uppland. Museet är medlem i Nätverket för samtidsdokumentation, de svenska kulturhistoriska museernas sammanslutning för samtidsinriktad insamling, dokumentation och forskning.