Domkyrkoplan 2019

Domkyrkoplan 2019

Våren 2019 gjordes en arkeologisk undersökning på Domkyrkoplan, väster om Uppsala domkyrka. Här hittades en hittills okänd tidigkristen begravningsplats där de äldsta gravarna hörde till tiden omkring år 1000. Flertalet av de 140 gravar som undersöktes var dock betydligt yngre, från 1600 - och 1700-talet, då kyrkogården användes av alla i staden. Gravarna, och de övriga lämningar som påträffades, ger inblickar i platsens, stadens och dess innevånares liv från medeltidens begynnelse och fram till 1800-talets omvandling av Domkyrkoplan till park.

Undersökningen presenteras kortfattat i skriften Bland gravar och stenhuggare på Domberget i Uppsala – Arkeologi på Domkyrkoplan 2019. Foldern finns hos Katedralbutiken i Uppsala domkyrka. Den kan också hämtas i digital form, här.

För den som vill läsa mer kommer en omfattande rapport att finnas tillgänglig senare i år under fliken publikationer. Sammanfattningen av undersökningsrapporten hittar du här.

 

Omslag, skrift och rapport

 

Blogginlägg

14/1 2019 Domkyrkoplan i Uppsala

8/3 2019 Domkyrkoplan: Murar och gravar

8/4 2019 Domkyrkoplan: Fler och fler gravar

25/6 2019 Undersökningen vid Domkyrkoplan avslutad

2/7 2020 Nya resultat – tidiga gravar och en oväntat ung mur

26/1 2022 Bland gravar och stenhuggare på Domberget i Uppsala