Fiber i Uppland

Fiber i Uppland

Runtomkring i det fornlämningsrika uppländska landskapet grävs fiberkablar för bredband ner. Upplandsmuseet gör arkeologiska undersökningar i samband med fibergrävning i bland annat Enköping, Tierp och Uppsala kommuner. De arkeologiska undersökningarna handlar framförallt om att dokumentera arkeologiska lämningar som hittas vid kabelnedläggning och därför berörs eller förstörs.

En sådan fornlämningsrik plats är Kälsta i Litslena där spår efter en omfattande boplats hittades helt nära runstenen U755. På bilden ovan ses runstenen till vänster och schaktet med boplatslämningar till höger i backen upp mot gården. Runstenens inskrift har daterats till tiden 1010-1050 och lyder: Lidsman (?) och Toke reste stenen efter Ågöt. Han bodde i Kälsta.

Det återstår att se om boplatsen är samtida med Ågöts runsten.

Det omfattande projektet med fiberdragningar pågår just nu för fullt. Fler resultat kommer att publiceras på Arkeologibloggen och på Upplandsmuseets sociala medier.