Arkeologi i Gamla Uppsala

Arkeologi i Gamla Uppsala Utsnitt från 1640 års geometriska avmätning över Gamla Uppsala socken. Karta ur Lantmäteristyrelsens arkiv.

Gamla Uppsala har länge varit en plats som intresserat och engagerat. Flera arkeologiska undersökningar har gjorts av området, redan under 1800-talet grävdes delar av Öst- och Västhögen ut. Upplandsmuseets arkeologer är delaktiga och drivande i nu pågående arkeologiska projekt i Gamla Uppsala.

Under de senaste åren har Gamla Uppsala varit aktuellt för två större arkeologiska undersökningar – en av landets största exploateringsgrävningar samt en omfattande forskningsundersökning.

OKB projektet

Under åren 2012–2017 pågick det mest omfattande arkeologiska projektet som någonsin utförts i Gamla Uppsala. Projektet är ett samarbete mellan tre institutioner; Arkeologerna vid Statens historiska museer, Upplandsmuseets avdelning Arkeologi och Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU). Undersökningarna genomfördes med anledning av Trafikverkets utbyggnad av järnvägen Ostkustbanan (OKB) genom Gamla Uppsala.

Utgrävningsområdet låg ett par hundra meter öster om Kungshögarna. Både gårdsmiljöer, delar av ett gravfält och ett tidigare helt okänt stolpmonument blev föremål för undersökningen. Under 2018 utkom den vetenskapliga publikationen at Uppsalum där resultaten presenteras 19 artiklar och fyra synteser. Dessa är skrivna av arkeologer, arkeobotaniker, arkeometallurger och osteologer som alltsedan fältarbetet har ingått i projektgruppen samt deltagit i analys- och tolkningsarbetet. Boken ingår i Upplandsmuseets rapportserie (rapport 2017:01) men finns ännu inte tillgänglig digitalt. Boken säljs bland annat i Statens historiska museers bokhandel (länk)

Samtliga analysrapporter från projektets experter kommer att publiceras digitalt. Du hittar dem till höger här på sidan!

 

Rekonstruktionsteckning av stolpraden i Gamla Uppsala. Så här kan det ha sett ut för cirka 1500 år sedan, då man färdades med ekipage mot Gamla Uppsala. Teckning: Göte Göransson