Kv Fältskären: Hus från 1200-talet?

2 december 2022

Vi gräver oss ner genom kulturlagren i det sista schaktet och har kommit till en ny nivå med byggnadslämningar som vi i dagsläget tror är från 1200-talet. Under flera lager av lergolv fanns breda golvplankor som vi hoppas kunna datera närmare med hjälp av dendrokronologi, årsringsdatering. Dessutom finns det flera fynd, framför allt keramikskärvor, som kommer att kunna hjälpa oss att tidsfästa fynden.

Författare: Per Frölund
Tags: