Enåkers kyrka (v. 46)

2 december 2022
Enåkers kyrka (v. 46)

Just nu pågår renoveringsarbeten i Enåkers kyrka, Heby kommun. Det är golvet i bänkraderna som visat sig vara fuktskadat. För att komma till rätta med detta har golvet i kyrkans södra del lyfts bort och ca 20 cm av fyllnadsmassorna under golvet har sugits ut med hjälp av en sugbil. Arbetet under golvnivå övervakas av Anna Ölund, arkeolog på Upplandsmuseet. Alla övriga ingrepp i kyrkan sker med medverkan från en av våra byggnadsantikvarier, Sverker Larsson.  

Under kyrkgolvet påträffades små föremål som tappats och trillat ned mellan golvspjälorna. Det rör sig främst om mynt i olika valörer med datering från medeltid till 1800-tal. Troligen är det kollektmynt som gått förlorade. Här hittades även en monokel, delar av äldre psalmböcker, små dräktspännen och knappar. Även ett flertal bemålade medeltida putsfragment fanns i fyllnadsmassorna.

 

 

 

Ett urval av de föremål som påträffades under kyrkans golv; mynt av olika valörer främst från 1600-1700-tal samt en s.k brakteat (ett medeltida mynt), en monokel, dräktspännen, en knapp samt en kniv.

 

I kyrkans golv har också en kistbegravning framkommit, liksom en samling barngravar. Allt skelettmaterial kommer att återbegravas på samma plats innan det nya golvet läggs på plats. För att undvika ytterligare ingrepp under kyrkans golv funderar nu konstruktören och arkitekten på hur arbetet ska gå vidare.

 

Arkeologisk övervakning i andningsmask. I kyrkan finns mögeldamm vilket gör att arbetet kräver ordentlig skyddsutrustning.

Författare: Anna Ölund
Tags: