Sensationellt runstensfynd

2 december 2022
Sensationellt runstensfynd

I ett smalt schakt vid Hagby kyrka gjorde Upplandsmuseets arkeolog Emelie Sunding årets runstensfynd. I schaktkanten syntes från början en stor sten med tydlig ristning på ovansidan och misstanken om att det var en runsten bekräftades när undersökningsytan utökades.

På platsen låg en 1,8 m lång och 1,3 m bred runsten med tydlig inskription. Stenen är omtalad och avbildad i slutet av 1600-talet då den låg i det senmedeltida vapenhuset som tröskelsten. Under 1800-talet tycks stenen fallit i glömska och den gamla kyrkan revs till förmån för en ny.  När åskledningsschaktet nu grävdes hittades runstenen som troligen murades in i vapenhuset under 1400-talet.

 

Arkeolog Emelie Sunding dokumenterar den återfunna runstenen. Foto Robin Lucas.

 

Runstenen är ristad i mitten av 1000-talet av en känd runristare vid namn Fot. Stenens runslinga bär inskriptionen Jarl och … stenen efter Gerfast, sin fader. Runslingan börjar och avslutas med ett djurhuvud och svans och på runstenens övre del finns en fågelristning.Stenen har betäckning U 874.

Nu ska stenen tas upp ur marken, undersökas och dokumenteras. Förhoppningsvis kan den ställas upp vid kyrkan så att alla som kommer till Hagby kyrka i Uppland kan se den. Vem vet …kanske finns det fler runor på stenens baksida?

 

Fågelfiguren på stenens övre del. Foto Emelie Sunding.