Runstenar - så tar vi hand om ett unikt och hotat kulturarv

1 oktober 2021

Runstenar tillhör Sveriges mest säregna kulturarv. Huvudsakligen resta på 1000-talet utgör dessa minnesmärken startskottet på den svenska skrivna historien, en dokumentation av den tidigaste kristn...

Paradgatan: En venetiansk glasbägare i det medeltida Uppsala

19 juli 2021

Ett för Uppsala unikt och för Sverige ovanligt fynd har kommit i ljuset på Vaksalagatan! Intill resterna av träbebyggelse som framkom i schaktet mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan hittade...

Linnéträdgården - medeltida bebyggelse och tidigmodern odling

20 juni 2021

Nu har vi avslutat förundersökningen i Linnéträdgården. I de fyra små schakten kring trädgårdens glaspaviljong har vi hittat bebyggelselämningar från såväl medeltid som Carl von Linnés tid. De yngs...