Våra arkeologer

Kontakta personalen på Upplandsmuseet!

Den arkeologiska avdelningen består av en fast styrka om elva personer. Vid större uppdrag utökas personalstyrkan med säsongsanställda arkeologer.

Arkeologi

Anna Ölund

Anna Ölund

Avdelningschef

Anna är chef för museets arkeologiska avdelning och arbetar främst med medeltid och tidigmodern tid i stads- och kyrkomiljöer.
Per Frölund

Per Frölund

Arkeolog, FL

Per är GIS-koordinator och arbetar främst med förhistoriskt material bl.a inom forskningsprojektet Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centra. 2019 utkom Pers licentiatavhandling "Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f.Kr - 600".
Hans Göthberg

Hans Göthberg

Arkeolog, FD

Hans arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material samt historiska kartor. Han arbetar även med fornlämningsfrågor, utredningar och fornlämningsinventeringar. Hans avhandlingsarbete behandlade järnålderns bosättningsmönster i Mälardalen.
Andreas Hennius

Andreas Hennius

Arkeolog (tjänstledig)

Andreas är tjänstledig för doktorandstudier vid Uppsala universitet.
Joakim Kjellberg

Joakim Kjellberg

Arkeolog (tjänstledig)

Joakim är tjänstledig för doktorandstudier vid Uppsala universitet.
Robin Lucas

Robin Lucas

Arkeolog

Robin arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material med inriktning mot järnålder. Han håller även i guidningar och undervisning av förhistoriska miljöer. Robin arbetar under 2019 med en omfattande runstensinventering I Uppsala län.
Malin Lucas

Malin Lucas

Arkeolog

Malin arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material med inriktning mot järnålder och järnålderns begravningsritualer. För närvarande är Malin biträdande projektledare för undersökningen vid Uppsala domkyrka.
Emelie Sunding

Emelie Sunding

Arkeolog

Emelie är arkeolog och arbetar främst med medeltid och tidigmodern tid med inriktning mot stadsarkeologi. Hon är biträdande projektledare för undersökningen av kv Traktören i Enköping.
Linda Qviström

Linda Qviström

Arkeolog, FD

Linda arbetar främst med medeltid och tidigmodern tid och är för närvarande projektledare för undersökningen vid Uppsala domkyrka. Linda disputerade i januari 2020 på avhandlingen "Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader".