Våra arkeologer

Kontakta personalen på Upplandsmuseet!

Den arkeologiska avdelningen består av en fast styrka om elva personer. Vid större uppdrag utökas personalstyrkan med säsongsanställda arkeologer.

Arkeologi

Anna Ölund

Anna Ölund

Avdelningschef

Anna är chef för museets arkeologiska avdelning och arbetar främst med medeltid och tidigmodern tid i stads- och kyrkomiljöer.
Per Frölund

Per Frölund

Arkeolog, GIS-administratör

Per är tjänstledig 50% för doktorandstudier vid SLU, men arbetar också inom forskningsprojektet Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centra.
Hans Göthberg

Hans Göthberg

Arkeolog, FD

Hans är arkeolog och arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material. Han är projektledare för undersökningarna i Gamla Uppsala.
Andreas Hennius

Andreas Hennius

Tänstledig

Joakim Kjellberg

Joakim Kjellberg

Tjänstledig

Joakim är medeltidsarkeolog och arbetar främst med stads-och byggnadsarkeologi. Joakim är tjänstledig för att doktorera vid Uppsala universitet om medeltida stadskultur i Uppland.
Robin Lucas

Robin Lucas

Arkeolog, fil kand

Robin är arkeolog med inriktning på järnålder. Han arbetar huvudsakligen med uppdragsarkeologi, men håller även i guidning och undervisning.
Malin Lucas

Malin Lucas

Arkeolog, fil kand

Malin är arkeolog och arbetar huvudsakligen med förhistoriskt material. Hon är för tillfället engagerad i undersökningarna i Gamla Uppsala.
Emelie Sunding

Emelie Sunding

Arkeolog

Emelie är arkeolog och arbetar främst med inriktning mot historisk tid. Emelie är biträdande projektledare för undersökningen av kvarteret Traktören i Enköping.
Linda Qviström

Linda Qviström

Medeltidsarkeolog (tjänstledig)

Ulf Svensson

Ulf Svensson

Arkeolog, assistent