Kaniken

Kaniken

Upplandsmuseets verksamhetslokal för hemslöjd och pop-up museibutik.

I centrala Uppsala, på bottenvåningen i Kanikenhuset ( Västra Ågatan 16, ingång i gränden) har vi vår verksamhetslokal för hemslöjd. Lokalen används till föreläsningar, workshops, kurser i hantverk och öppna slöjdkvällar.

Slöjdkvällar på tisdag

Under vår- och höstterminerna arrangerar vi öppen slöjdverkstad på tisdagkvällar.
Slöjdare och hemslöjdsanknutna föreningar är då tillsammans med hemslöjdskonsulenterna värdar. Välkommen till hemslöjdens sidor.

Pop-up museibutik

Under tiden som Upplandsmuseet i  Akademikvarnen håller stängt kommer museibutiken återuppstå som en mindre pop-up butik i Kaniken. Från tisdag 17 oktober mellan kl 17.30 - 19.30.