Kaniken

Kaniken

Upplandsmuseets verksamhetslokal för hemslöjd.

I centrala Uppsala, på bottenvåningen i Kanikenhuset har vi vår verksamhetslokal för hemslöjd. Lokalen används till föreläsningar, workshops, kurser i hantverk och öppna slöjdkvällar.

Under vår- och höstterminerna arrangerar vi öppen slöjdverkstad på tisdagkvällar. Slöjdare och hemslöjdsanknutna föreningar är då tillsammans med hemslöjdskonsulenterna värdar. Välkommen till hemslöjdens sidor.