Glaskonservering

Glaskonservering Foto: Ulrika Sahlsten

Uppsala domkyrkas största fönster, Sonens fönster, genomgår sedan 2013 en konservering. Upplandsmuseet har på uppdrag av Svenska kyrkan i Uppsala medverkat som antikvarisk expert och deltagit i samråd kring åtgärderna på glasen samt medverkat i projekteringsarbetet för det utvändiga skyddsglaset.

Det bemålade glaset tillverkades av Svenska Glasmåleriaktiebolaget i Göteborg i samband med Helgo Zettervalls restaurering av domkyrkan 1885-93. Fönstrets bildmotiv föreställer Jesu liv i fyra olika scener. Glaset hade stort färgbortfall samt sprickor och skador i glaset. Utöver rengöring och lagning av skador har viss retuschering utförts på utvalda ställen som i ansikten, händer och språkband. Som en förebyggande åtgärd installeras även ett utvändigt skyddsglas som ett klimatskydd till det historiska glaset. Arbetet med glaset utförs av glasmålerikonservatorer i en nyinrättad glasmålningsateljé invid domkyrkan.