Gravvårdsinventeringar

Gravvårdsinventeringar Foto: Ulrika Sahlsten

Upplandsmuseet har på uppdrag av fyra pastorat inom det västra kontraktet i Uppsala stift inventerat gravplatser och gravvårdar på 14 kyrkogårdar.

Inventeringen ligger till grund för en klassificering som anger kulturhistoriskt värdefulla gravkvarter, gravplatser och gravvårdar på kyrkogårdarna. Dokumentationen kompletterades med arkiv- och litteraturstudier över kyrkogårdens och gravskickets utveckling i allmänhet samt respektive kyrkogårds utveckling i synnerhet, redovisat i en rapport för varje kyrkogård.