Kv Fältskären: Skärvor från högmedeltid

18 februari 2019

Nu är det full aktivitet i schakten på den nordvästra ytan. I morgon reser vi äntligen tältet över det mest tidskrävande schaktet (till skydd mot vädrets för tillfället rätt så illasinnade makter). Under flytten mellan ytorna har vi passat på att tvätta fynd och städa bland provpåsarna från den förra etappen. Genom de keramikskärvor vi hittat i anslutning till husgrunderna på den sydöstra ytan kan vi nu ge en första preliminär datering av bebyggelsen och de hantverksaktiviteter som finns där.

Keramiken består uteslutande av medeltida skärvor, närmare bestämt skärvor från kannor och dryckeskrus med en datering från senare delen av 1200-talet till slutet av 1300-tal. Keramiken kan på sedvanligt sätt vid en arkeologisk undersökning indelas i grupper efter deras gods och tillverkningstekniker, där varje grupp återfinns under ett begränsat tidsintervall. Skärvorna kommer från två av schakten och är av så kallat ”yngre svartgods”, äldre rödgods” och ”nästanstengods”. Det äldre rödgodset har troligast importerats från Danmark och Nederländerna medan nästanstengodset importerats från Tyskland. Det har antagits att yngre svartgods producerats i Sverige, kanske även lokalt, men jämförelsematerial med kända produktionsplatser och keramikverkstäder i Sverige är från denna tid mycket få.

Omkring andra hälften av 1300-tal och början av 1400-talet sker en serie tekniska förbättringar som snart leder till att dessa högmedeltida gods utkonkurreras, till förmån för det så kallade ”yngre rödgodset” och det helt genomsintrade ”stengodset”. Två keramikgrupper som vi med största sannolikhet får möjlighet att återkomma till under det fortsatta arbetet med förundersökningen.

 

 

Medeltida keramikskärvor från förundersökningen i kvarteret Fältskären 2011. Från vänster till höger övre raden: En botten till ett dryckeskrus i nästan genomsintrat stengods från Niedersachsen, En skärva till ett dryckeskrus i nästanstengods från Siegburg samt en äldre rödgodsskärva från en kanna med rullstämpeldekor (så kallad Aardenburg-typ från Nederländerna). Från vänster till höger nedre raden: Två skärvor av drejjat så kallat yngre svartgods med okänd produktionsort och en skärva av äldre rödgods, troligen tillverkad i Danmark.

 

 

Författare: Per Frölund
Tags: