Rickomberga - vad håller Upplandsmuseet på med egentligen?

7 juni 2019
Rickomberga - vad håller Upplandsmuseet på med egentligen?

De som gått till jobbet eller skolan eller bara flanerat längs med Otto Myrbergs väg i Rickomberga den senaste veckan kan inte ha undgått att se den febrila aktivitet som pågår inne på den gamla skolans område. Där planerar JM Bygg att bygga nya bostäder, men innan dess kommer Upplandsmuseet att under tre veckor undersöka en boplatsmiljö från järnåldern. Lämningen är känd sen tidigare och ett område norr om den aktuella ytan undersöktes under tidigt 1990-tal. Då påträffades hus och andra boplatsspår som daterades mellan romersk järnålder och vikingatid.

 

 

Jonna Sarén Lundhal mäter in stolphål medan Malin Lucas studerar äldre arkeologiska resultat från Rickomberga. I bildens mitt syns en större härd. Foto: Robin Lucas, Upplandsmuseet.

 

Lämningen är ganska komplex, med många hus som anlagts ovanpå äldre konstruktioner. Det är ett tidsödande och tålamodskrävande arbete att bena ut hur spåren av de olika huskonstuktionerna hänger ihop. Förutom ett otal stolphål till stolphus har vi även påträffat ett antal härdar, större nedgrävningar som kan vara avfallsgropar, samt ett eventuellt grophus, alltså en mindre enkel byggnad som vars golv grävts ner i marken. Vi har även hittat spår av kultutövning i form av husoffer.

 

I botten av detta stolphål påträffades en löpare till en kvarnsten (det ljusa, lätt kubformade föremålet). Detta är ett inte helt ovanligt husoffer under äldre järnålder. Möjligen har löparen lagts ner för att ge lycka och välstånd till hushållet. Foto: Robin Lucas, Upplandsmuseet.

 

Undersökningen kommer att hålla på fram till runt den 11 maj, och ett par ytterligare inlägg kommer att beskriva resultaten allteftersom de kommer fram.