Domkyrkoplan: Murar och gravar

2 juli 2020
Domkyrkoplan: Murar och gravar

För er som har undrat vad som pågår i det stora tältet vid domkyrkan i Uppsala kan vi meddela att vi nu, efter en del fördröjningar, äntligen kommit igång med den arkeologiska undersökningen. Efter att ha schaktat bort de översta bärlagren och fyllnadsmassorna ser vi delar av den medeltida mur som omgärdat kyrkan. Den övre delen av muren har varit av tegel, men detta finns det inte mycket kvar av. Istället ser vi den gråstensgrund muren vilat på. 

 

Muren är genomgrävd av moderna rörledningar på flera ställen. Just nu pågår arbetet med att tömma
dessa, rensa fram muren och därefter dokumentera den.

 

Innanför muren, närmast kyrkan, hittar vi som väntat gravar, de flesta troligen från 1600- och 1700-tal. Ett annat spännande fynd som gjorts hittills är spill från stenhuggeriverksamhet, möjligen både medeltida och senare.