Arkeologi i Uppland - arkeologidagsquiz

28 augusti 2020
Arkeologi i Uppland - arkeologidagsquiz
Broborg, fornborg i Knivsta kommun är en av de fyra platser som visas av upplandsmuseets arkeologer under arkeologidagen 2020. Foto Avena/Upplandsmuseet.

För er som inte har möjlighet att komma på någon av de visningar som äger rum på olika platser i Uppland under arkeologidagen den 30 augusti 2020 finns det en möjlighet att istället delta genom att testa era kunskaper här!

Skicka in ditt svar till Contact. Märk mailet "Arkeologiquiz". Du kan också lämna svaret i receptionen på Upplandsmuseet. Om du vill delta i tävlingen behöver du ange kontaktuppgifter så att vi kan meddela dig om du vinner. Du kan skicka in svaret redan idag, men senast på själva arkeologidagen 30/8. Museet är öppet 12–17 alla dagar utom måndagar.

Vinnaren och de rätta svaren avslöjas tisdagen den 1 september. Vinsten hämtas tidigast samma dag på Upplandsmuseet.

 

1. Hur gammal är Alundaälgen?

Alundaälgen. Bild SHM (Statens historiska museum).

Alundaälgen. Bild SHM (Statens historiska museum).

 

1. Ca 5000 år gammal

X. Ca 3000 år gammal

2. Ca 2000 år gammal

 

2. Hur många runstenar är kända från Uppland?

Den nyligen återfunnen runstenen vid Hagby kyrka. Foto Bengt Backlund/Upplandsmuseet.

 

1. Ca 750

X. Ca 1800

2. Ca 1300

 

3. När ägde det så kallade långfredagsslaget i Uppsala rum?

Långfredagsslaget i Uppsala. Rekonstruktionsmålning av Þórhallur Þráinsson.

 

1. 1435

X. 1521

2. 1520

 

4. Vilken grav är äldst?

Kung Björns hög. Foto Linda Qviström.

 

1. Kung Björns hög i Håga

X. Ottarshögen i Vendel

2. Östhögen i Gamla Uppsala

 

5. Vilken stad är yngst?

Lämningar efter en byggnad i kvarteret Traktören i Enköping. Foto Adam Hultberg/Upplandsmuseet.

 

1. Enköping

X. Sigtuna

2. Öregrund


6. Vad menar arkeologer oftast när de talar om ”löpare”?

Bökstastenen (U 855) nära Balingsta söder om Uppsala. Foto Linda Qviström.

 

1. Praktikanter

X. Malstenar

2. Skalbaggar (som kryper fram då vi gräver)

 

7. Vad menar arkeologer när de pratar om ”stensättningar”?

Fornlämning i Lagga utanför Knivsta. Foto Linda Qviström.

 

1. Gravar

X. Stenläggningar

2. Sättningsskador på fornlämningar

 

8. Vems pappa var en av dem som sammanställde Upplandslagen 1296?

Muralmålning från 1500-talet i Hargs kyrka. Foto Lennart Karlsson/SHM, Medeltidens bildvärld.

 

1. Ramborg Israelsdotters

X. Erik Jedvardssons (S:t Erik)

2. Birgitta Birgersdotters (Heliga Birgitta)

 

 9. Vilket av följande redskap används inte (än) av Upplandsmuseets arkeologer?

Arkeologisk schaktingsövervaking vid Enköpings Garnison. Foto Malin Lucas/Upplandsmuseet.

 

1. Svampkniv

X. Kofot

2. Dammsugare


10. Vad är den vanligaste fråga som ställs till Upplandsmuseets arkeologer?

Birka. Foto 1946 Nils Lagergren/ Kulturmiljöbild.

 

1. Har ni hittat något?

X. Är inte det här gammal sjöbotten?

2. Har du grävt på Birka?

Författare: Linda Qviström
Tags: Arkeologi