Paradgatan: En venetiansk glasbägare i det medeltida Uppsala

19 juli 2021
Paradgatan: En venetiansk glasbägare i det medeltida Uppsala
Bild 1. På Vaksalagatan, den så kallade Paradgatan gör Upplandsmuseets arkeologer en schaktningsövervakning i samband med grävning för nya ledningar. Under dagens gata finns spår efter hus, gator och gränder från medeltid till 1600-tal. Foto Malin Lucas.

Ett för Uppsala unikt och för Sverige ovanligt fynd har kommit i ljuset på Vaksalagatan! Intill resterna av träbebyggelse som framkom i schaktet mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan hittade Upplandsmuseets arkeologer flera färggranna skärvor av en glasbägare med emaljerad dekor. Sådana bägare tillverkades i Venedig under sent 1200-tal och fram till mitten av 1300-talet efter förebilder och teknik hämtade från det arabiska området i Mellanöstern.

Bild 2. Små skärvor av en glasbägare intill rester efter medeltida trähusbebyggelse. Foto Malin Lucas.

De iögonfallande bägarna har tidigare uppfattats som mycket exklusiva. Från det medeltida Sverige känner man idag endast till ett fåtal skärvor från Vreta kloster och större städer som Enköping, Lödöse, Sigtuna, Stockholm, Söderköping och Åbo i dagens Finland. Nu kan alltså Uppsala ställa sig till denna skara av arkeologiskt exklusiva platser!

Bild 3. Bemålade små glasskärvor av venetiansk typ påträffade i Uppsala. Foto Karin Stenström.

Endast fyra intakta bägare är bevarade i världen varav den mest kända finns på British museum och har gett namn till föremålstypen. Efter texten på kanten av bägaren: ”Magister Aldrevandin me fecit” (Mäster Aldrevandin gjorde mig) kallas bägartypen Aldrevandinbägare. Uppsalafyndet visar flera likheter med bägaren från British museum, bland annat färgsättningen på de flerfärgade bladen och med textranden under mynningen. Även om vi inte har tillräckligt av texten bevarad är kanske även den gjord av mästaren själv eller av någon i hans verkstad.

Bild 4. Intakt bägare tillverkad av mäster Aldrevandin. Glasbägaren förvaras idag på British museum. Foto: från https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1876-1104-3

 

Vill du läsa mer om likande glasbägare?

Haggren, G. (2017). Glaskärl i 1200-talets Nyköping och Lödöse. I P. Carelli (Red.), Den nya köpingen: Perspektiv på Nyköpings äldsta historia (s. 31-42). Arkeologerna - Statens historiska museer.

// Joakim Kjellberg och Karin Stenström