2024


Carolina Rediviva

15 maj 2024

Malin Lucas

Just nu pågår en arkeologisk schaktningsövervakning vid Carolina Rediviva, Uppsalas universitetsbibliotek. Vad resultatet blir är ännu oklart, men det finns spännande lämningar under mark. Uppsalas...

Tags: Arkeologi Järnålder Bronsålder Tidigmodern tid Uppsala