huvudsida

Arkeologibloggen

Blog tags for post: Dan Fagerlund


Bland bröder, präster och kungar

16 juni 2014

Dan Fagerlund

En tegelindustri direkt förknippad med nuvarande Uppsalas äldsta historia. En dag i maj ringde företrädare från byggföretaget NCC till Upplandsmuseet och sa att man hittat ben i marken där man...

Tags: Medeltid Uppsala Stadsarkeologi

Många kockar på 111

14 mars 2014

Dan Fagerlund

Upplandsmuseet presenterar nu i en rapport resultaten över en undersökning av tre gravar på ett gravfält i Sävja i Danmarks socken (Danmark 111) söder om Uppsala. Gravfältet som ligger på en...

Tags: Arkeologi Järnålder