huvudsida

Arkeologibloggen

Blog tags for post: Gamla Uppsala


Arkeologisk förmedling - tankar från Danmark och Gamla Uppsalas framtid

10 september 2015

Emelie Sunding

Upplandsmuseet står inför ett eventuellt övertagande av Gamla Uppsala museum, som i nuläget drivs av Riksantikvarieämbetet. Inför detta har museets arkeologiska avdelning genomfört en resa till...

Tags: Arkeologi Järnålder Gamla Uppsala

Att bränna sina döda

31 mars 2014

Robin Lucas

Brandgravskicket, seden att kremera sina döda, dominerade i Skandinavien från yngre bronsålder till kristendomens införande 2000 år senare. Skelettbegravningar förekom genom hela denna period, men...

Tags: Arkeologi Järnålder Gamla Uppsala