En helt annan knut än den som knyts på julklappen!

8 december 2020
En helt annan knut än den som knyts på julklappen!
Detalj av anslagstavlan "Politiska knuten".

”Politiska knuten” var en gång i tiden en viktig institution i Uppsala. I hörnet Drottninggatan och Västra Ågatan, vid Fyristorg, på hörnhuset – väggen till J. G. Haaks & Co:s lamp- och lysoljeaffär – satte tryckeriföretaget Almqvist & Wiksell år 1900 upp en anslagstavla. Innan anslagstavlan kom på plats kallades platsen ”Haakens hörn”. Avsikten med anslagstavlan var att den skulle – i konkurrens med de lokala tidningarna – fungera som ett slags nyhetsförmedlare. Och det blev en succé. Människor samlades här och diskuterade aktuella händelser.

Anslagstavlan på plats i föremålsmagasinet.

Tavlan och platsen spelade en central roll i Uppsala. Dess roll förändrades dock i samband med radions inträde på 1920-talet. Anslagstavlan kom alltmer att mista sin roll. På 1940-talet flyttades den över till andra sidan gatan och användes i huvudsak som en affischtavla.

Foto: Uppsala-Bild,1949/Upplandsmuseet

På anslagstavlan sitter en bladkalender som visar torsdagen den 2 maj 1957. Det var då tavlan plockades ned och kördes till en lada i Danmark och sedermera till en upprustad lada i Fyrislund. Där letades den sedan upp av ett antal anställda från Almqvist & Wiksell. De påträffade den "bakom en massa skrot och skräp". Glasdörrarna var fastspikade och tavlan hade blivit skamfilad vid de olika flyttarna. Gjutjärnsfodralet liksom klockan var bortskruvade. Man funderade på att rusta upp anslagstavlan, men en förutsättning för det var att man skulle återfinna klockan. Klockan påträffades i elverkstadens förråd, väl inslagen i makulatur från 1957. Här fanns urverket, pendel, visare och urtavla, lod, gjutjärnshöljet med krossat glas och rost. På anslagstavlans vänstra kolonn saknade lister och man konstaterade skador som sannolikt berodde på att tavlan hade släpats vid flytten. Renoveringen påbörjades av Birger Wadsten i början av 1986. Lister byttes, färg togs bort och glasrutor ersattes.

Tavlan var helt färdigrenoverad den 14 augusti 1986 och transporterades den 20 augusti 1986 till Almqvist & Wiksells lokaler i Fyrislund. Där stod den fram till dess Upplandsmuseet förvärvade den under hösten 2011.