Skulle du vilja slå in den här som julklapp?

14 december 2020
Skulle du vilja slå in den här som julklapp?
Detaljbild av såmaskin tillverkad av AB Westeråsmaskiner i Morgongåva.

Detta är en såmaskin tillverkad av AB Westeråsmaskiner i Morgongåva. Företaget startades i Västerås år 1874 som Westerås Mekaniska Verkstad AB av O Fr Wijkman (verkmästare vid Hallstahammars bruk) och Viktor Svalin (verkmästare vid Hellefors bruk). Den första slåttermaskinen levererades i juli 1875. 1898 bildades ett nytt bolag med namnet Aktiebolaget Westerås Lantbruksmaskiner, lämpliga lokaler fanns inte i Västerås, företaget förvärvade därför de då öde liggande masugnsanläggningarna i Morgongåva. Redan i slutet av år 1898 kom fabrikationen igång i mindre skala i Morgongåva. Företaget koncentrerade produktionen till lantbruksmaskiner och hette då Westerås Lantbruksmaskiner. Företaget började göra sig gällande i början av 1900-talet. Lokalerna byggdes ut, nya arbetarbostäder byggdes.

Bland annat för att verkstadsdelen odelat skulle kunna ägna sig åt produktionen träffades 1904 en överenskommelse med grosshandlare And. Fischer i Stockholm om övertagande av ensamförsäljningen av företagets produkter. Avsättningen ökade avsevärt, företaget växte ytterligare. 1908 genomfördes en nybildning av företaget då AB Westeråsmaskiner bildades med grosshandlare And. Fischer som huvudintressent.

Den här vackert gröna såmaskinen var ny när den köptes in till gården Janbo, Vittinge socken antingen i slutet av 1940-talet eller i början av 1950-talet av Lage Wallinder. Den köptes in i Morgongåva. Såmaskinen är ombyggd till traktordrift. 2006 skänktes den av Pär Hanold i Vittinge, som övertog gården 2003.

Författare: Berit Schütz