Söt och stark ska den vara!

19 december 2020
Söt och stark ska den vara!
Glas- och plastburkar på en hylla i vårt föremålsmagasin.

Senapen – ett måste på julbordet, eller?! En riktig smakhöjare till julbordets läckerheter är senapen. Och en riktig klassiker i detta sammanhang är Slotts senap, och då speciellt den skånska varianten stark och grovkornig.

 

Slotts skånska senap, stark och grovkornig.  Insamlad i samband med fotodokumentation inför nedläggning 2008.

 

En senapsburk innehållandes 2 kg! Kanske lite för stor för julbordet? Denna typ av burk hade varm-korv-gubbar och fyllde på senap från.

AB Upsala Ättiksfabrik bildades 1919 av Martin Edlund och Carl Johan Wiksell genom att Holmgrens Ättiksfabrik (grundad 1885) köptes in. 1920 kunde man flytta i nya fabrikslokalerna vid S:t Persgatan i Uppsala. Tillverkningen bestod av "Kungsättika", en produkt som man övertagit från Holmgrens Ättiksfabrik, samt "Slottssenap". Driftledaren på fabriken, ingenjör Bruno Knebel, hade tagit med sig receptet på senapen från sitt hemland Tyskland.

 

 

Senapen kom omgående att dominera såväl företagets produktion som försäljning och 1969 ändrades bolagsnamnet också till AB Slotts Industrier. Vid den tidpunkten hade fabriken vid S:t Persgatan redan blivit för liten. En ny fabriksbyggnad på 5000 kvadratmeter belägen mellan Kungsgatan och järnvägen hade därför byggts till 1967. Genom fusioner och ägarbyten kom Slotts AB att ingå i Kraft General Foods från 1993. 1996 upphörde Slotts AB som företag, då Kraft Foods lät samordna alla sina livsmedelsintressen i Skandinavien. 2008 lades fabriken i Uppsala ned.

 

"Isbjörn köper varmkorv hos herr Dannholm", Stora Torget, Uppsala 1961. Foto: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet