Borttappat – återfinns i Upplandsmuseets magasin

26 juni 2020
Borttappat – återfinns i Upplandsmuseets magasin
Glasögon (Pincené), daterade till slutet av 1600-talet, återfunna i samband arkeologiska undersökningar i Enåkers kyrka 2014. Foto: Max Jahrehorn/OXIDER AB

Vi människor har i alla tider tappat bort och förlagt saker. Ibland påträffar vi våra ägodelar efter en del letande, ibland så är det stört omöjligt att hitta och ibland så påträffas de mycket långt senare, till exempel av en arkeolog. I Upplandsmuseets samlingar finns mängder av föremål som sannolikt kan räknas in under just den här kategorin – de borttappade föremålen.

En gång i tiden borttappade smycken och dräkttillbehör. Foto: Anja Szyszkiewicz, Upplandsmuseet.En gång i tiden borttappade smycken och dräkttillbehör. Foto: Anja Szyszkiewicz/ Upplandsmuseet.

 

1958 påträffades en ring vid kabelgrävning i Boländerna. Ringen, UM13027, är en medeltida guldring och fyndplatsen knyter inte an till någon känd medeltida bebyggelse. Texten i ringen är tyvärr så nött att den inte går att läsa. I Bredåker vid Gamla Uppsala tappades någon gång för länge sedan ett silverspänne, UM16407, en fingerring i brons, UM17143, samt en guldring, UM17144, från 1200-talet. Och kanske var det en munk eller en besökare som någon gång under medeltiden tappade sin örslev (öronpetare) UM18220 på golvet i franciskanklostret i kvarteret Torget i Uppsala?

 

Öerslev och stylus från Franciskanklostret.

Örslev och stylus (med den ena sidan tolkad som en eventuell örslev) tillvaratagna i samband med arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1962. Foto: Berit Schütz/Upplandsmuseet

 

Att mynt har en förmåga att rulla iväg och falla ner genom golvspringor är väl inget okänt faktum. Många är de mynt som vid olika tidpunkter försvunnit ur sin ägares hand vid besök på krogen, i kyrkan eller vid andra inrättningar, mynt som nu kan beskådas i Upplandsmuseets föremålsarkiv. Här kommer ett urval:

UM7515 Kopparmynt. Präglat i Avesta 1666. Hittat vid grävning av trädgårdsland 1957 på Norrhällby gård, Vaksala socken, Uppland.

UM21869a Sju mynt funna 1925 vid arkeologisk undersökning av helgeandshuset på Fyristorg i Uppsala. Mynten är från 1500- och 1600-talet. Uppsala helgeandshus fanns på platsen från 1300-talet och var ett sjukhus och ålderdomshem för fattiga. Vid stadsbranden 1702 förstördes merparten av byggnaden.

 

Den arkeologiska undersökningen av helgeandshuset på Fyristorg 1925. Foto: UpplandsmuseetDen arkeologiska undersökningen av helgeandshuset på Fyristorg 1925. Foto: Upplandsmuseet

 

UM25882 Åtta mynt och polletter. Hittades mellan åren 1913–1939 vid rensning av rabatter utanför torpet Stentorpet, Vassunda socken. Torpet hörde till Skoklosters slott som ligger mittemot vid Skoklosterfjärden. Vägen till Stockholm gick genom Vassunda socken och den så kallade Skovägen som utgick från Stockholmsvägen slutade vid Stentorpet. Torparen hade skyldighet att ro över besökare till slottet. Hästarna fick stå i en lada i närheten. Besökarna bytte om i stugans sal och tappade då, enligt givaren, ofta mynt.

 

Mynt och polletter (UM25882) påträffade vid Stentorpet i Vassunda socken. Foto: Anja Szyszkiewicz, Upplandsmuseet.

Mynt och polletter (UM25882) påträffade vid Stentorpet i Vassunda socken. Foto: Anja Szyszkiewicz, Upplandsmuseet.

 

UM29202–UM29208 Mynt förmodligen påträffade 1935 vid arkeologisk undersökning i kvarteret Örnen, Östra Ågatan 55–59, Uppsala. Det som undersöktes var lämningarna efter krogen med det fantasieggande namnet ”Sju helvetes gluggar”. Mynten är främst från 1700- och 1800-talet, men några mynt kan ha präglats under 1500- och 1600-talen.

 

Krogen ”Sju helvetes gluggar” år 1912, Östra Ågatan, Uppsala. Foto: August Fredrik Schagerström/Upplandsmuseets arkiv.

Krogen ”Sju helvetes gluggar” år 1912, Östra Ågatan, Uppsala. Foto: August Fredrik Schagerström/Upplandsmuseets arkiv.

 

UM29484–UM29503 Mynt inlämnade i slutet av 1950-talet. Mynten är från 1600–1800-tal och hade hittats på dåvarande Musikhistoriska institutionens tomt, kvarteret Slottet, Uppsala. UM41776_X 65 mynt, polletter och silverbrakteater funna år 2008 vid arkeologiska undersökningar i Bälinge kyrka. Mynten påträffades i golvlagren och härrör från åren 1320–1908.

Oavsett var vi hittar ett föremål, om det är vid grävning i potatislandet, i ett undangömt hörn på en vind eller i golvspringorna i ett gammalt hus, sätts vår fantasi i rörelse. Hur gammalt är föremålet? Var kommer det ifrån? Är det borttappat eller medvetet undangömt? Vem var ägaren? Samma frågor ställer sig arkeologen som gräver och undersöker äldre lämningar från olika tidsperioder. Nyfikenheten och spänningen när något oväntat kommer fram i ljuset är nog densamma oavsett om fyndet görs i jobbet eller på fritiden. I nästa del går vi bokstavligen under jord – vad gömmer sig egentligen under städernas gator och torg? Den tredje delen som tar avstamp i våra arkeologiska samlingar publiceras efter sommaren.