De fångade ögonblicken bär våra minnen

12 juni 2020
De fångade ögonblicken bär våra minnen
Josef Edhlund med sin egenhändigt byggda "minilådkamera", Östhammar, Uppland. Foto: Skötsner-Edhlund

I Upplandsmuseets samlingar finns flera miljoner bilder. Här finns berättelserna om människorna och miljöerna. Här skildras vardagslivet på den uppländska landsbygden liksom städernas utseende och arbetsliv. Här finns såväl kyrkor och slott som stugor och torp. Det fångade ögonblicket är tillsammans med berättelser, pusselbitar till vårt gemensamma minne, vårt kulturarv.

En intressant tanke är att bakom varje bild så finns där flera människor. Där har vi fotografen, de avbildade personerna, de som dokumenterat och sparat och sist, men absolut inte minst, våra medarbetare. De som oförtrutet varje dag rengör, skannar och tillgängliggör våra historiska bildsamlingar.

 

Vid Sjölunds, Borstbo", Simtuna socken, Uppland 1917Vid Sjölunds i Borstbo, Simtuna socken, Uppland 1917. Foto: John Alinder

 

Upplandsmuseets fotosamling är en av landets största och sträcker sig från 1860-tal till nutid. Våra bildsamlingar växer genom gåvor, i vissa fall via inköp samt genom olika fotodokumentationer, en del av Upplandsmuseets kunskapsuppbyggnad.

 

Tillverkning av keramikkrukor på Upsala-Ekeby AB i Ekeby bruk, UppsalaTillverkning av keramikkrukor på Upsala-Ekeby AB i Ekeby bruk, Uppsala. Foto: Gunnar Sundgren

 

Tack vare ett mycket omfattande arbete med att digitalisera och webbpublicera våra bildsamlingar, så finns stora delar sökbara på DigitaltMuseum. I vårt föremålsmagasin pågår dagligen det arbete som gör detta möjligt. Där rengörs negativ, skannas och registreras bilder ur samlingarna löpande, för att sedan kunna publiceras. Det är ett oerhört viktigt arbete som pågår året om, så att vi alla kan ta del av samlingarna. Tillgänglighet är viktigt för oss.

 

Gårdsinteriör UppsalaGårdsinteriör Bangårdsgatan 6, kvarteret Hästen, Kungsängen, Uppsala 1908. Foto: Alfred Dahlgren

 

I dessa omfattande samlingar så är det tyvärr också så att vi i flera fall saknar information. Det kan till exempel vara så att vi ibland bara känner till ett efternamn på en avbildad familj, namnet på en plats eller enbart namnet på fotografen, eller i vissa fall finns där ingen information alls.

 

Karelska flyktingbarn på gården till Samariterhemmets praktiska skola, Bäverns gränd, Uppsala september 1941Karelska flyktingbarn på gården till Samariterhemmets praktiska skola, Bäverns gränd, Uppsala september 1941. Foto: Paul Sandberg

 

I det här inlägget på bloggen så visar vi bara ett fåtal bilder. Men, det som är bra är att oavsett var du befinner dig så kan du, om du har tillgång till nätverk, söka i vårt webbpublicerade material. Vad som gör det ännu mer fantastiskt är att vi ofta får hjälp att förse bilder med information där den saknas. Kanske kan också du hjälpa oss identifiera personer och/eller platser. Vi tar då tacksamt emot din hjälp.

 

Karin och Gösta Krantz samt Augusta och Erik Gustav Jansson, Lillsunda, Uppsala-Näs socken, Uppland 1920-talKarin och Gösta Krantz samt Augusta och Erik Gustav Jansson, Lillsunda, Uppsala-Näs socken, Uppland 1920-tal. Foto: Karin Krantz

 

Önskar du tillföra sådan information, så går det bra att göra det i direkt anslutning till den bild du funnit på DigitaltMuseum. Du klickar då på texten under bilden där det står ”skriv en kommentar”, då kommer du till en ruta där du kan föra in text. Det går då ett mail till oss med din information. Känn dig välkommen att botanisera i vår bildskatt på DigitaltMuseum!

Våra samlingar på DigitaltMuseum