Här tar vi kallbadet till nya höjder!

1 mars 2021
Här tar vi kallbadet till nya höjder!
Fyrisbadet med nattbelysning. Foto: Axel Sagerholm

Inspirerade av de vinterbad som tycks vara så populära i dessa dagar, så backade vi bandet till år 1948 och till det som, för ganska precis 73 år sedan, utspelade sig vid Fyrisbadet. Kallbadhuset Fyrisbadet ritades av stadsarkitekt Gunnar Leche och byggdes 1925. Det låg invid Fyrisån, i närheten av där Fyrishov ligger idag. På den andra sidan av ån fanns en läktare. Resterna efter läktaren finns fortfarande kvar invid och i Fyrisån. Fyrisbadet var i bruk fram till 1955, det revs åren därpå. Det byggdes nytt bad, med bassäng, längre upp från ån och det nya Fyrisbadet invigdes 1959. Här kommer vi att besöka den badanläggning som en gång stod på pålverk i Fyrisån.

 

Simhopp vid Fyrisbadet i Uppsala 1948. Foto: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet

Bilden här ovan togs i samband med en uppvisning vid Fyrisbadet den sista februari 1948. I en notis som publicerades inför uppträdandet i Upsala Nya Tidning (UNT) den 28/2 1948 stod det att läsa bland annat följande:

”Allt är nu klart för isvakan i Fyrisbadet kl. 2 i morgon. Svenska livräddningssällskapet och det berömda ”järngänget” medverkar. Det blir praktisk demonstration av hur man klarar sig ur en nödställd belägenhet i en vak och uppvisning av simhoppare av svensk elitklass.” I notisen finns ett program för dagen samt flera namngivna personer som deltar i hoppuppvisningen, Helge Öberg, Gösta Ölander, Heinz Wiese, Erik Gullman, Tage Lindström och Nils Höglund. ”Dessutom medverkar de riktiga vinterbadarna och friskusarna från Strömbadet i Stockholm…”

Publik som beskådar uppvisningen vid Fyrisbadet, Uppsala 1948. Foto: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet

Dagen därpå är det uppvisning och under rubriken ”Vinterbadarna gjorde succés i Fyrisbadet –Demonstrationen i iskunnighet lockade stor publik” skrev UNT den 1/3 1948 bland annat om att det var en ”utmärkt propaganda för iskunnighet, som Sirius jämte Svenska livräddningssällskapet i går anordnade i Fyrisbadet. Där blev alla såväl teoretiskt som praktiskt undervisade om hur var och en bör uppträda för att rädda sig, då isen brister.” Det gjordes också genomgångar av olika hjälpmedel, såsom isdubb, ispik och livlina.

Sannolikt är det kapten Hugo Möller från Svenska livräddningssällskapet som talar i bakgrunden, och möjligen en scout som visar hur det går till att använda isdubbar. Scouter var engagerade den dagen för att visa olika hjälpmedel. Foto: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet

I artikeln beskrivs det också att ”till slut gjorde ”Järngänget” från Stockholm en praktisk uppvisning.” ”Gösta Ölander åkte i vaken på skidor och tog sig behändigt upp med en stav. Helge Öberg och Erik Zaar demonstrerade också hur nödställda bör ta sig upp ur en vak och kapten Möller påpekade att det finns inget halare i världen än en iskant. Aage Petersen åkte ner med en spark och Tage Lindström med cykel.

I UNT står det också att läsa följande: ”Järngängets” 65-årige Oscar Grönberg och 56-årige Armand Jonsson visade under dagen hur man njuter av ett vinterbad. Efter detta följde ”en livligt uppskattad uppvisning i hopp…”

En av vinterbadarna i ”Järngänget” badar vid Fyrisbadet, 1948. Foto: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet

 

Här kliver en av deltagarna upp ur Fyrisåns kyliga vatten. Foto: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet

 

Simhopp vid Fyrisbadet i Uppsala 1948. Foto: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet

 

Det nya Fyrisbadet som invigdes 1959 hade bassäng och hopptorn. De är idag inbyggda i anläggningen Fyrishov.