Häng med på vår digitaliseringsresa!

24 januari 2023
Häng med på vår digitaliseringsresa!

Vi har anledningar att se så här glada ut! Det beror på att ni är så många som uppskattar det vi gör. Förra årets siffor för de digitala besöken i våra samlingar var drygt 540 000. Det är fint att se att det ihärdiga arbetet med att digitalisera, uppdatera och publicera samlingarna på DigitaltMuseum är uppskattat. Ni är många som hittar in till oss och botaniserar, beställer bilder, kommenterar och vi får också mycket positiv feedback. I det här blogginlägget berättar vi lite om våra samlingar och vårt digitala arbete.

Sedan det första föremålet katalogiserades år 1909 har det genomförts flera förbättringar då det gäller förvaltningen av museets samlingar. Bland annat har samlingarna fått ett bättre ”hem” i lämpliga lokaler. En mycket viktig del är också att samlingarna digitaliseras och görs tillgängliga. De poster som en gång skrevs in för hand i liggare har förts över till ett digitalt förvaltningssystem, ett system som också gör det möjligt att publicera uppgifterna på DigitaltMuseum. Idag skriver vi in informationen till nyförvärv och inskannade och nytagna bilder direkt in i databasen. Ni som söker på DigitaltMuseum, kanske efter en släkting, en ort eller något specifikt tillfälle, ser en del av den informationen.

 

Inskrivningsbok och Primus_kopia.jpg

Till vänster har vi en del av en text i en av våra äldre inskrivningsböcker och till höger ett utdrag av samma post digitalt.

Via kommentarer får vi in uppgifter som ofta kompletterar våra samlingar, det är vi tacksamma för. Det kan vara alltifrån att vi samarbetar med en person eller grupp till att kompletteringen sker med hjälp av forskare. Föremål och bilder har digitaliserats under lång tid och av olika personer och många gånger kan uppgifterna vara lite knapphändiga.

 

KK263_tryck_kopia.jpg

Tillsammans…Foto: Karin Krantz/Upplandsmuseets samlingar

 

I detta sammanhang är det värt att tänka på att bakom varje objekt som du finner på DigitaltMuseum finns medarbetare på Upplandsmuseet. Det här är ett teamwork! Här hålls möten gällande vad som tas in samlingarna, samtal med givare, efterforskningar, skanning, registrering, fotografering och så vidare, ett arbete av flera medarbetare på avdelningen Samlingar på Upplandsmuseet. När du exempelvis hittar en bild på DigitaltMuseum från, låt säga, tidigt 1900-tal, då är det någon som rengjort, namngivit, skannat, packat om i syrafritt kuvert, lagt in den information som finns och publicerat bilden. Varje enskild bild hanteras på detta sätt.

Så, varför gör vi det här, varför digitaliserar vi? Svaret är ”för oss alla!” För er, för oss och för samlingarna. Ja, det sista är en viktig aspekt. Att vi digitaliserar medför per automatik att materialet bevaras bättre för framtiden. Det är en del i förvaltandet av vårt gemensamma kulturarv. Till exempel kan det här innebära att vi måste fokusera på ett fotomaterial, som trots styrda klimat i magasinet, har börjat fara illa på grund av sitt eget material. Det görs regelbundna kontroller, för att se om vi behöver prioritera om då det gäller skanningen. Det här sker parallellt med att vi inriktar oss på populära och efterfrågande samlingar.

För alla objekt, föremål och bilder, är det också bra att vi vid förfrågningar inte behöver hantera dem fysiskt, till exempel inför utställningar/forskning/utlån eller bildförfrågningar. Egentligen börjar alla projekt digitalt innan det närmar sig ett slutgiltigt urval. Så det finns många fördelar med det, inte minst tidsbesparande, med främst då det gäller det förebyggande konserveringsarbetet, att det inte sker ett onödigt slitage. Mycket av det här arbetet sker i databasen, där vi har möjlighet att till exempel göra mappar för de olika projekten.

 

På DigitaltMuseum kan du också hitta mappar utifrån olika teman och utställningar.

Utställningar och mappar_kopia.jpg

Ett urval av mappar och utställningar som finns på vår sida på DigitaltMuseum.

 

Så här såg det ut i Svenska Dagbladet då Upplandsmuseet tillsammans med fyra andra institutioner för första gången publicerade material på DigitaltMuseum. Det var sommaren 2009 som vi tillsammans med Nordiska museet, Armémuseum, Designarkivet och Sveriges militärhistoriska arv hade publicerat objekt ur våra samlingar. Sedan dess har sajten växt och i dagsläget är vi 98 arkiv/museer som har publicerat material på DigitaltMuseum.

 

DigitaltMuseum2009_kopia.jpg

 

Vi är mycket stolta över våra medarbetare som dagligen jobbar med att digitalisera våra samlingar, svarar på frågor och kompletterar information. Tack till var och en av er och tack till er som följer oss på vår digitaliseringsresa. Vill du hoppa in till DigitaltMuseum på direkten, så gör det redan här: Upplandsmuseet på DigitaltMuseum