al1541_fixad_forstabild

Samlingsbloggen

Blog tags for post: Artonhundratalet


Mystiska och magiska Emma Schenson!

16 maj 2023

Kerstin Åberg

Att jobba med samlingar är en fantastisk förmån där berättelser många gånger vävs samman med materiella ting. Att dyka ner i dessa berättelser är spännande, fantasieggande och kanske många gånger s...

Tags: Fotografi Fotografer Samlingar Artonhundratalet

Bakom kulisserna med avdelningen Samlingar!

20 december 2022

Kerstin Åberg

Så här inför årets slut känns det passande att berätta vad vi till stor del ägnat oss åt under hösten. På Upplandmuseet pågår för närvarande ett omfattande arbete med en ny basutställning om Upplan...

Tags: Föremål Sextonhundratalet Sjuttonhundratalet Artonhundratalet Nittonhundratalet