al1541_fixad_forstabild

Samlingsbloggen

Blog tags for post: Sjuttonhundratalet


Bakom kulisserna med avdelningen Samlingar!

20 december 2022

Kerstin Åberg

Så här inför årets slut känns det passande att berätta vad vi till stor del ägnat oss åt under hösten. På Upplandmuseet pågår för närvarande ett omfattande arbete med en ny basutställning om Upplan...

Tags: Föremål Sextonhundratalet Sjuttonhundratalet Artonhundratalet Nittonhundratalet