Från Fråråd till Fumma - ett föredrag om personnamn i uppländska runinskrifter

14 februari 2023
Plats: Upplandsmuseets hörsal och via teams Tid: kl 15.00
Från Fråråd till Fumma - ett föredrag om personnamn i uppländska runinskrifter Bilden visar runstenen U 946 vid Danmarks kyrka är rest till minne av Kättil den ålderstigne, troligen ristad av Grim skald. Foto Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet.

Välkommen på ett föredrag om personnamn i uppländska runinskrifter med Patrik Larsson. Föredraget hålls i museets hörsal och sänds live via teams.

Uppland har flest runinskrifter i världen, ca 1500. Drygt 1000 av dessa innehåller ett eller flera personnamn. Det rör sig om ungefär 800 olika namn: knappt 650 mansnamn och lite drygt 150 kvinnonamn. Ungefär en tredjedel av mansnamnen och nära hälften av kvinnonamnen är inte belagda i runinskrifter utanför Uppland. Hur kunde ett särskilt uppländskt personnamn se ut?

Föredragshållare är Patrik Larsson, docent, lektor vid Högskolan Dalarna, Falun.

Plats: Föredraget hålls i museets hörsal och sänds live via teams:

Klicka här för att ansluta till mötet

Gratis inträde, men biljett krävs för de som är med på plats. Först till kvarn - max 50 personer i hörsalen.

Du kan köpa/boka biljetter på olika sätt:

1. Boka/köp en biljett via denna länk - det enklaste sättet att få en biljett!
2. Boka/köp biljett på plats i museets reception.
3. Boka/köp en drop-in biljett i receptionen strax före evenemanget. OBS! Endast i mån av tillgängliget.

Med reservation för ändringar.

Programmet är en del av vårens föredragsserie: Vad säger runorna?
Under våren kommer några av de främsta runexperterna till museet och berättar om sin forskning. Föredragen är öppna för allmänheten och hålls i museets hörsal, samt sänds live via teams.

För mer information:
Tel. 018-16 91 00, 16 91 01 www.upplandsmuseet.se
Öppet tisdag–söndag kl. 12–17. S:t Eriks torg 10, Uppsala