Öppna visningar

1 juli 2023 - 31 augusti 2023
Plats: Disagården Tid: kl 13, kl 14, kl 15
Öppna visningar Foto: Märta Stenlund

Följ med på en visning av friluftsmuseet Disagården i sommar!

Disagården visar en uppländsk by med hus och gårdar, soldattorp, odlingar och djur. Här får du en inblick i hur folk levde på landsbygden under 1800-talets senare del.


Vardagar / Weekdays

Kl. 13.00
Familjevisning på svenska, om området och husets interiörer. Samling vid dansbanan.
Guided tour in Swedish for families about the farmhouses and their interiors.

Kl. 14.00
Visning på svenska, om området och husets interiörer. Samling vid dansbanan.
Guided tour in Swedish about the farmhouses and their interiors

Kl. 15.00–16.00
Ett av bostadshusen eller soldattorpet är öppet.
Open house in one of the farmhouses or the soldier’s cottage


Lördagar & söndagar /
Saturdays & Sundays
(förutom programdagar / except for special program days)

Kl. 13.00
Familjevisning på svenska, om området och husets interiörer. Samling vid dansbanan.
Guided tour in Swedish for families about the farmhouses and their interiors.

Kl. 13.00–16.00
Bostadshusen är öppna.
The farmhouses are open.

Kl. 14.00
Visning på engelska, samling vid dansbanan.
Guided tour in English starts at the dance pavilion.

Sommarcaféet är öppet kl. 11.00–16.00.
The café is open 11:00–16:00.

Fri entré. Visningar är gratis.
Free admission to the area. Guided tours are free of charge.

Telefon: 018-16 91 80 (juni–augusti)
Epost: Contact