Slöjd Håller

16 oktober 2020 - 17 oktober 2020
Slöjd Håller

Digitala föreläsningar och händelser där slöjden och hantverket kopplas till FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Se mer på upplandsmuseet.se/hemslojd