Avslutningshelg

30 september 2023 - 1 oktober 2023
Plats: Upplandsmuseet Tid: kl. 13.00-16.00
Avslutningshelg

Innan Upplandsmuseet stänger bjuder vi in till en sista stor programhelg för alla åldrar!

Sedan är Upplandsmuseet stängt i ca sex månader för att bygga en ny utställning om Upplands historia och samtidigt utföra fastighetsförbättringar. Denna helg blir också sista chansen att se utställningen Kungen och Uppland, samt runstensutställningen Tyde den som kan som flyttas till Gamla Uppsala museum.

Lördag 30 september

Hela dagen: rabatterade priser i museibutiken

Familjeaktiviteter

Kl. 12.30, 13.30 och 15.00 
Tidspass i Lilla Kvarn

En lekutställning för barn mellan 0 till 6 år. Konstnärerna Sven Nordqvist och Leif Högström har skapat en fantasifull utställning där det finns mycket att utforska och leka i för museets yngsta besökare. Tidspass på 45 minuter. Entréplan.
Vuxna: 40 kr
Barn: Fri entré
Boka/köp en biljett via denna länk 
Medföljande vuxna samt alla barn måste ha biljett. Max 13 barn och 10 vuxna per tidspass.

Kl. 13.00–16.00
Runstensverkstad och läshörna
Gör en minirunsten i lera, rita runstenar eller färglägg en järnåldersgård! Plan 1.

Kl. 13.00
Familjevisning om runor och runstenar
Gerlög, Rangfast och Inga är några av de namn som finns på runstenar. Vilka var dessa människor och varför reste de runstenar? För barn 6–12 år. Plan 1.

Kl. 13.00–16.00
Scouting och kodmysterium med Wasakåren
Besök Wasakårens lägerplats på museigården där du kan testa på scouting och smaka Krabbelurer som är tillverkade på murrika. Delta i kodmysteriet inne på museet och få ett pris!
Wasakåren är Uppsalas största scoutkår.

Lyssna och lär

Kl. 14.00
Föredrag: 1800-talets Uppsala genom kameralinsen
De första fotograferna i Sverige var kringresande mångsysslare, men så småningom öppnades fasta ateljéer och en ny yrkeskår växte gradvis fram. Under andra hälften av 1800-talet var det flera fotografer som etablerade sig i Uppsala. Vilka var de och hur såg staden ut genom dåtidens kameralins? Antikvarie Camilla Lööf berättar om Uppsalas första fotografer, med utgångspunkt i Upplandsmuseets samlingar. Plan 1.

Fråga en som vet i museets utställningar

Kl. 14.00–16.00
Frågestund i Kungligt besök

Ställ en fråga i utställningen Kungligt besök - Kungen och Uppland.
Med Berit Schütz föremålsantikvarie. Plan 3.

Kl. 14.00
Minivisning i Tiden i rummet

Brandgravar, skelettgravar eller krossade ben. Vi tittar på olika sätt att begrava människor under forntiden. Med Stina Flink, museipedagog. Plan 1.

Kl. 15.00
Minivisning om runor och runstenar

Frida Gereonsson, museipedagog, håller en kortare visning om runor och runstenar. Plan 1.

 

Söndag 1 oktober

Hela dagen: rabatterade priser i museibutiken

Familjeaktiviteter

Kl. 12.30, 13.30 och 15.00 
Tidspass i Lilla Kvarn

En lekutställning för barn mellan 0 till 6 år. Konstnärerna Sven Nordqvist och Leif Högström har skapat en fantasifull utställning där det finns mycket att utforska och leka i för museets yngsta besökare. Tidspass på 45 minuter. Entréplan.
Vuxna: 40 kr
Barn: Fri entré
Boka/köp en biljett via denna länk 
Medföljande vuxna samt alla barn måste ha biljett. Max 13 barn och 10 vuxna per tidspass.

Kl. 13.00–16.00
Runstensverkstad och läshörna
Gör en minirunsten i lera, rita runstenar, färglägg en järnåldersgård! Plan 1.

Kl. 13.00 
Familjevisning om runor och runstenar
Gerlög, Rangfast och Inga är några av de namn som finns på runstenar. Vilka var dessa människor och varför reste de runstenar? För barn 6–12 år. Plan 1.

Kl. 14.00
Minivisning i Tiden i rummet
Brandgravar, skelettgravar eller krossade ben. Vi tittar på olika sätt att begrava människor under forntiden. Med Vilhelm Sundbom, museipedagog. Plan 1.

Kl. 15.00
Minivisning om runor och runstenar

Frida Gereonsson, museipedagog, håller en kortare visning om runor och runstenar. Plan 1.

 

Därefter stänger vi museet för att bygga en ny fin basutställning.
Återöppning blir april 2024. Varmt välkomna!