Slöjdhandledarutbildningen 2023

Slöjdhandledarutbildningen 2023 Foto: Upplandsmuseet

Slöjdhandledarutbildning Uppsala 2023 utgår från den traditionella slöjden som bygger på hållbarhet och handens arbete i naturmaterial. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra. Datum för nästa kursstart ännu inte klart.

Utbildningen är för dig som vill arbeta pedagogiskt och praktiskt med slöjd i grupp. Utbildningen har fokus på barn och unga men passar även utmärkt den som vill handleda ungdomar eller vuxna. Du får träffa inspirerande slöjdare och föreläsare. Vi kombinerar praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner. Du bör ha viss slöjdvana samt vara intresserad av att dela med dig av dina slöjdkunskaper.  

Kursen innehåller: 

* Slöjdmaterial, slöjdmetoder och hållbarhet  

* Praktiskt slöjdande 

* Handlingsburen kunskap och hur man förmedlar den på ett traderande sätt 

* Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik   

* Mångfald, delaktighet och tillgänglighet  

* Första hjälpen   

Föreläsare och handledare: Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet samt engagerade och kunniga slöjdare och experter.  

I deltagaravgiften ingår:  Kaffe/te, slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, loggbok, dokumentation, föreläsningar, entréavgifter och personlig handledning. 

Du som går utbildningen blir en del av vårt slöjdhandledarnätverk. Det innebär att du blir inbjuden till våra slöjdhandledarträffar, workshops och fortbildningar.