Slöjdhandledarutbildningen 2020

Slöjdhandledarutbildningen 2020

Slöjdhandledarutbildning Uppsala 2020 utgår från den traditionella slöjden som bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen och smart resurshantering. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra. OBS! Slöjdhandledarutbildningen är fulltecknad. Är du intresserad av framtida utbildningar så hör av dig till oss.

Utbildningen är till för dig som är intresserad av att lära dig mer om hur du arbetar med slöjd i grupp. Du får träffa inspirerande slöjdare och föreläsare. Vi kombinerar praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner. Du bör ha viss slöjdvana samt vara intresserad av att dela med dig av dina slöjdkunskaper.  

Kursen innehåller: 

* Slöjdmaterial, slöjdmetoder och hållbarhet  

* Praktiskt slöjdande 

* Handlingsburen kunskap och hur man förmedlar den på ett traderande sätt 

* Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik   

* Mångfald, delaktighet och tillgänglighet  

* Första hjälpen   

Föreläsare och handledare: Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet samt engagerade och kunniga slöjdare och experter.  

I deltagaravgiften ingår:  Kaffe/te, slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, loggbok, dokumentation, föreläsningar, entréavgifter och personlig handledning. 

Plats: Utbildningen kommer i huvudsak att vara förlagd till hemslöjdskonsulenternas verksamhetslokal Kaniken i Uppsala. Vi tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar utbildningen efter rådande situation.  

Kurslängd: 55 studietimmar 

Info: Contact eller Pea Sjölén 018-169171, Marie Fagerlind 018-169170

Anmälan:  OBS! För närvarande inga platser kvar. Vid anmälan ställs ni i reservkö.

Intyg:Erhålles vid minst 75 % närvaro under utbildningen och mot uppvisande av utdrag ur belastningsregistret*. 

Du som går utbildningen blir en del av vårt slöjdhandledarnätverk. Det innebär att du blir inbjuden till våra slöjdhandledarträffar, workshops och fortbildningar.