Slöjdhandledarutbildningen 2021

Slöjdhandledarutbildningen 2021

Slöjdhandledarutbildning Uppsala 2021 - OBS! fullsatt - utgår från den traditionella slöjden som bygger på hållbarhet och handens arbete i naturmaterial. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra.

Utbildningen är till för dig som är intresserad av att lära dig mer om hur du arbetar pedagogiskt och praktiskt med slöjd i grupp. Utbildningen har ett fokus på barn och unga men passar även utmärkt den som vill handleda i slöjd för ungdomar eller  vuxna. Du får träffa inspirerande slöjdare och föreläsare. Vi kombinerar praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner. Du bör ha viss slöjdvana samt vara intresserad av att dela med dig av dina slöjdkunskaper.  

Kursen innehåller: 

* Slöjdmaterial, slöjdmetoder och hållbarhet  

* Praktiskt slöjdande 

* Handlingsburen kunskap och hur man förmedlar den på ett traderande sätt 

* Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik   

* Mångfald, delaktighet och tillgänglighet  

* Första hjälpen   

Föreläsare och handledare: Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet samt engagerade och kunniga slöjdare och experter.  

I deltagaravgiften ingår:  Kaffe/te, slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, loggbok, dokumentation, föreläsningar, entréavgifter och personlig handledning. 

Plats: Utbildningen kommer i huvudsak att vara förlagd till hemslöjdskonsulenternas verksamhetslokal Kaniken i Uppsala. Vi tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar utbildningen efter rådande situation.  

Tid: Vi räknar med att starta upp utbildningen september 2021. 

Kurslängd: 55 studietimmar. Tiden fördelas under hösten på tre hela helger och 2 veckodagar. 

Info: Contact eller Pea Sjölén 018-169171, Marie Fagerlind 018-169170

Anmälan:  Anmäl intresse redan nu (ej bindande!) till Contact.

Intyg:Erhålles vid minst 75 % närvaro under utbildningen och mot uppvisande av utdrag ur belastningsregistret*. 

Du som går utbildningen blir en del av vårt slöjdhandledarnätverk. Det innebär att du blir inbjuden till våra slöjdhandledarträffar, workshops och fortbildningar.