Utlysning

En vit byggnad vid en å Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

Utlysning av Håkan Libys stipendiefond.

I samband med att Håkan Liby gick i pension som landsantikvarie vid Stiftelsen Upplandsmuseet, inrättades en stipendiefond: ”Upplands kulturhistoria, dess utforskande och bevarande”. Fonden kommer nu dela ut ett stipendium till utforskning av Upplands kulturhistoria.

Ange i ansökan vad pengarna ska användas till och motivera utifrån fondens ändamål. Ansökan kan endast göras av enskild person. Det är önskvärt att resultatet presenteras i form av en uppsats för publicering i årsboken Uppland.

Belopp: Under 2019 utlyses ett belopp på 66 100 kronor.

Ansökan: Ansökan skickas med epost till Contact, senast 24 maj. Märk ansökan med Håkan Libys stipendiefond.

Upplysningar lämnas av Bent Syse, Contact, tel 018-16 91 90