Rapporter 2007

Rapporter 2007 Grafisk sammanställning av olika byggnadsfaser som kunde konstateras vid den invändiga undersökningen i Dekanhuset, utifrån undersökningsresultaten i rum I. Illustration: Joakim Kjellberg.

2007:01. Enköpings garnison.
Besiktning av registrerade fornlämningar. Andreas Hennius. 72 sidor.

2007:02. 1700 – 1800-tal i Östhammar. Schaktningsarbeten för bergvärme i kvarteret Hattmakaren.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 11 sidor.

2007:03. Bebyggelse och bronsgjutare i Bredåker & Gamla Uppsala.
Arkeologisk undersökning. Per Frölund och Berit Schütz (red.). 362 sidor. 

2007:04. 1700 – 1800-tal i Öregrund. Schaktningsarbeten för grundläggning i kvarteret Cedern.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 12 sidor.

2007:05. Uppsala slott. Landshövdingens trädgård.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 9 sidor.

2007:06. Förhistoriska boplatser och historisk bytomt vid Fullerö-Storvreta. Arkeologisk förundersökning. Berit Schütz och Hans Göthberg. 53 sidor.

2007:07. Stolphål och lagerrester. Ny VA-ledning till Snedens industriområde. Arkeologisk undersökning. Robin Olsson. 12 sidor.

2007:08. Biskops-Arnö. Schaktningar invid norra flygelbyggnaden.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 10 sidor.

2007:09. Valla.
Kartering och besiktning. Bent Syse. 16 sidor.

2007:10. Ett terrasshus i Bredåker.
Arkeologisk undersökning. Hans Göthberg och John Ljungkvist. 48 sidor.

2007:11. Gravar och fossil åkermark vid Hallkved i Funbo.
Arkeologisk utredning. Hans Göthberg. 11 sidor.

2007:12. Ny dagvattendamm i Vaksala. I anslutning till Österledens nya streckning.
Arkeologisk förundersökning. Robin Olsson. 9 sidor.

2007:13. Linnés Hammarby. Uppförande av entrébyggnad.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 19 sidor.

2007:14. Uppsala-Näs kyrka. Utvändiga schaktningsarbeten i samband med ombyggnation i Uppsala-Näs kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 16 sidor.

2007:15. Kumla – bosättning och djurhållning under äldre järnålder.
Arkeologisk undersökning. Hans Göthberg. 79 sidor.

2007:16. Kvarteret Rådstugan.
Arkeologisk förundersökning. Bent Syse och Joakim Kjellberg. 20 sidor.

2007:17. Biskops-Arnö. Värmeledningsschakt.
Arkeologiska förundersökningar. Linda Qviström. 30 sidor.

2007:18. Invid Domkyrkan II. Nedgrävning av radonbrunn.
Antikvarisk kontroll. Bent Syse. 15 sidor.

2007:19. Kvarteret Fältskären. Inför planerad ombyggnation.
Arkeologisk förundersökning. Joakim Kjellberg och Bent Syse. 54 sidor.

2007:20. Två boplatser och en grav.
Arkeologisk utredning. Andreas Hennius, Kerstin Åberg och Hans Göthberg. 19 sidor.

2007:21. Uppsala slott. Schaktningsarbeten utmed långslottet.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström och Anna Ölund. 18 sidor.

2007:22. En bronsåldersboplats på Håbolandet. Planerad VA-ledning i Håbo. Arkeologisk förundersökning. Robin Olsson. 14 sidor.

2007:23. Gustavianum. Medeltida murverk i Akademigatan.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 17 sidor.

2007:24. Dekanhuset. Ett medeltida kanikhus och kulturlager i Domkyrkoområdet.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 35 sidor.