Rapporter 2017

Rapporter 2017 Emelie Sunding och Adam Hultberg dokumenterar kulturlager och stenläggningar i gatuschakt i Uppsala. Foto Robin Lucas.

2017:02. Stenläggningar vid Gillbergska genomfarten – Arkeologi i kvarteret Holmen.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 23 sidor.

2017:03. Tegelvalv och murar vid Uppsala slott. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 42 sidor.

2017:04. Alunda kyrka – tegelgolv och nordligt vapenhus.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 30 sidor.

2017:05. Hellby – På andra sidan kullen.
Arkeologisk undersökning. Malin Lucas. 69 sidor.

2017:06.  Helgö, from postholes to houses.
An archaeological building analysis of Terraces I and III in Building Group 2 at Helgö.Per Frölund och Hans Göthberg. 50 sidor.

2017:07. Houses on Helgö.
An archaeological analysis of the buildings on Terraces V and VI in Building Group 2 at Helgö. Hans Göthberg. 30 sidor.

2017:08. Arkeologi i Slottsbacken och Odinslund.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 21 sidor.

2017:09. Arkeologi vid Hagby kyrka. Medeltida murar och en återfunnen runsten.
Arkeologisk schaktningsövervakning, arkeologisk undersökning och omhändertagande av fornlämning. Emelie Sunding. 45 sidor.

2017:10. Arkeologi vid Universitetshuset.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 99 sidor.

2017:11. 1700-tal i kvarteret Läkaren i Enköping.
Arkeologisk förundersökning. Emelie Sunding och Anna Ölund. 69 sidor.

2017:12. Arkeologi vid Svinnegarns kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 21 sidor.

2017:13. Arkeologi vid Dalby kyrka. Arkeologisk schaktningsövervakning.
Emelie Sunding. 19 sidor.

2017:14. Arkeologi vid Ramsta kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 19 sidor.

2017:15. I Uppsalas medeltida utkant – arkeologi i kvarteret Plantskolan.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 27 sidor.

2017:16. Boplatser på Uppsalaslätten. Utbyggnad av fibernät Jälla-Skölsta.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 21 sidor.

2017:17. Arkeologi på Viks slottsområde. Spår efter medeltida bebyggelse och 1700-talets högreståndsmiljö.
Arkeologisk utredning och förundersökning. Anna Ölund. 91 sidor.

2017:18. Stensättningar vid Gränby tä.
Arkeologisk förundersökning. Malin Lucas. 22 sidor.

2017:19. Munksundet i Enköping.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 17 sidor.

2017:20. Gravar i Alsike.
Arkeologisk undersökning. Malin Lucas. 108 sidor.

2017:21. Enåkers kyrka. Arkeologi vid läktarfundament.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 32 sidor.

2017:22. Gredelby vid Knivstagravfältet.
Arkeologiska förundersökningar. Robin Lucas. 21 sidor.

2017:23. Fiberschakt i Gamla Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Robin Lucas. 26 sidor.

2017:24. En härd i Upplandstuna.
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Hans Göthberg. 24 sidor.

2017:25. Gillmarken i Bålsta.
Arkeologisk utredning. Hans Göthberg. 15 sidor.

2017:26. Slavsta – Gårdar och gårdsoffer från romartid till medeltid.
Arkeologisk undersökning. Dan Fagerlund. 126 sidor.

2017:27. Kungsgården i Gamla Uppsala: Hall, hantverk och hus från yngre järnålder och medeltid.
Arkeologisk undersökning. Gamla Uppsala framväxten av ett mytiskt centrum. Rapport 8. Per Frölund, John Ljungkvist och Joakim Kjellberg. 135 sidor.

2017:27_bilagor. Bilagor till rapport. Kungsgården i Gamla Uppsala:
Hall, hantverk och hus från yngre järnålder och medeltid. Arkeologisk undersökning. Gamla Uppsala framväxten av ett mytiskt centrum. Rapport 8. Bilagedel. Per Frölund, John Ljungkvist och Joakim Kjellberg. 223 sidor.

2017:28. Medeltid och förhistoria vid Hagby kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Robin Lucas. 23 sidor.