qeer

Åk 7-9

Våra utställningar kan kopplas till många olika skolämnen! Fördjupa besöket med en visning eller workshop. Vi kan också komma till skolan eller ta med eleverna ut på stan.

Ett pedagogiskt program tar oftast ca en timme, men kan givetvis både kortas ner eller byggas på utifrån era önskemål och behov.

Våra program kan justeras för att passa elever i anpassad skola. Kontakta oss museipedagoger för en diskussion om hur vi bäst tar emot just dina elever.

För att vi ska kunna träffa elever från så många skolor som möjligt i hela vår region kan en skola boka fyra kostnadsfria besök per läsår.