Vårt Uppsala

Vårt Uppsala Modell av en fattigskola. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

Vårt Uppsala är en stadshistorisk utställning som behandlar viktiga händelser, personer och byggnader i Uppsala stads historia.

Besöket kan läggas upp tematiskt och titta närmare på exempelvis stadsutveckling, bostäder eller arbete och utbildning. Vi kan också fördjupa oss i en tidsepok, tillgängliga tidsperioder är medeltid och 1900-talet. Övriga delar av utställningen är avstängda, som en del av processen att ta fram en ny utställning om Upplands historia. Ett besök i utställningen går utmärkt att följa upp med en stadsvandring.

Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna.

Anpassningar på grund av covid-19

Klasser från högstadiet och gymnasiet kan komma i helklass, ca 25 personer.

Vi hjälps åt att hålla avstånd till varandra.

Avbokning av visningen kan göras på kort varsel från både skolans och museets håll, på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid symtom.

Med reservation för ändringar.