skolbesok-gym-kvadrat-on

Gymnasium

Skolprogram för gymnasiet kan genomföras i flera olika miljöer och kopplas till många olika skolämnen!

Upplandsmuseet fördjupar utställningarna med visningar, workshops eller praktiska aktiviteter. Vi kan också komma till skolan eller ta med eleverna ut på stan.

Ett pedagogiskt program tar oftast ca en timme, men kan givetvis både kortas ner eller byggas på utifrån era önskemål och behov.

Våra program kan anpassas för att passa elever i särskolan. Kontakta oss museipedagoger för en diskussion om hur vi bäst tar emot just dina elever.